ProductSheet {#280
 #table: "product"
 +timestamps: false
 #connection: null
 #primaryKey: "slug"
 #perPage: 15
 +incrementing: true
 #attributes: array:151 [
  "id" => "15016"
  "name" => "HTC Vive"
  "cimsor" => "HTC Vive Vásárlás"
  "name_dealer" => "HTC Vive"
  "name_argep" => null
  "name_arukereso" => null
  "category_arukereso" => "Műszaki cikk > Okosóra, okos kiegészítő > HTC Okosóra, okos kiegészítő > HTC Vive Virtual Reality"
  "name_emag" => null
  "name_invoice" => "PC kiegészítő"
  "platform" => "pc"
  "manufacturer" => "0"
  "manufacturer_id" => "99HAHZ052-00"
  "manufacturer_id2" => ""
  "parent_product_id" => ""
  "is_esd" => "0"
  "is_esd_auto_price_update" => "0"
  "hrp_id" => null
  "muve_id" => null
  "atc_id" => null
  "type" => "other"
  "component" => null
  "style" => null
  "description" => """
   <div style="text-align: center;"><br />
   <img alt="" src="https://konzolokszervize.hu/Image/htc%20vive.png" style="height:400px; width:780px" /></div>
   <br />
   <span style="font-size:16px">A HTC &eacute;s a Valve k&ouml;z&ouml;sen sz&aacute;llnak be a VR headsetek verseny&eacute;be: &iacute;me a<strong> HTC Vive</strong>, a jelenlegi legerősebb VR eszk&ouml;z, mellyel&nbsp;<strong>a lehető leg&uuml;tősebb virtu&aacute;lis val&oacute;s&aacute;gban j&aacute;tsz&oacute;d&oacute; kalandokat &eacute;lheted &aacute;t</strong>!<br />
   <br />
   Legyen sz&oacute; a vil&aacute;gűr felfedez&eacute;s&eacute;ről, &eacute;szvesztő sebess&eacute;get dikt&aacute;l&oacute; versenyekről, virtu&aacute;lis filmekről vagy tengerm&eacute;lyi kalandokr&oacute;l, <strong>a HTC Vive mindenben a legjobbat ny&uacute;jtja</strong>: (a versenyt&aacute;rsak 16:9-es sztenderdje helyetti) 9:5-&ouml;s k&eacute;par&aacute;ny&aacute;val &eacute;s 110 fokos l&aacute;t&oacute;sz&ouml;g&eacute;vel a lehető legterm&eacute;szetesebb betekint&eacute;st ny&uacute;jtja a VR vil&aacute;gokba, 2160 x 1200-as felbont&aacute;s&aacute;val &eacute;s 90 Hertzes k&eacute;pfriss&iacute;t&eacute;s&eacute;vel <strong>a legjobb minős&eacute;gben k&eacute;pes megjelen&iacute;teni a lenyűg&ouml;ző k&eacute;pi vil&aacute;g&uacute;, r&eacute;szletesen kidolgozott VR-os j&aacute;t&eacute;kokat</strong>.</span><br />
   &nbsp;
   <div style="text-align: center;">
   <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px">
   <tbody>
   <tr>
   <td><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://konzolokszervize.hu/Image/TheGallery.jpg" style="height:219px; width:390px" /></span></td>
   <td><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://konzolokszervize.hu/Image/trials%20on%20taooine.jpg" style="height:219px; width:390px" /></span></td>
   </tr>
   </tbody>
   </table>
   </div>
   <br />
   <span style="font-size:16px">A HTC Vive a Valve-nek k&ouml;sz&ouml;nhetően a k&ouml;zkedvelt Steam szolg&aacute;ltat&aacute;ssal teljes m&eacute;rt&eacute;kben kompatibilis: a <strong>SteamVR</strong> tulajdonk&eacute;pp egy olyan virtu&aacute;lis k&ouml;rnyezet, melyben a j&oacute;l megszokott Steam kezelőfel&uuml;leted helyezheted a virtu&aacute;lis t&eacute;rbe, ill. a headset k&uuml;lsej&eacute;n tal&aacute;lhat&oacute; kamer&aacute;nak &eacute;s a kibőv&iacute;tett val&oacute;s&aacute;g (augmented reality) technol&oacute;gi&aacute;nak h&aacute;la <strong>ak&aacute;r saj&aacute;t szob&aacute;d l&aacute;tk&eacute;p&eacute;t is virtu&aacute;lis elemekkel bőv&iacute;theted ki</strong>. A <strong>m&aacute;r megl&eacute;vő &eacute;s rengeteg fejleszt&eacute;s alatt &aacute;ll&oacute; j&aacute;t&eacute;k</strong> k&ouml;z&uuml;l a legt&ouml;bb m&aacute;r k&ouml;zvetlen&uuml;l a Steam rendszeren kereszt&uuml;l is el&eacute;rhető lesz.</span><br />
   &nbsp;
   <div style="text-align: center;">
   <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px">
   <tbody>
   <tr>
   <td><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://konzolokszervize.hu/Image/eagle%20flight%202.png" style="height:219px; width:390px" /></span></td>
   <td><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://konzolokszervize.hu/Image/world%20of%20diving.jpg" style="height:220px; width:390px" /></span></td>
   </tr>
   </tbody>
   </table>
   </div>
   <br />
   <span style="font-size:16px">A Steam VR, &eacute;s term&eacute;szetesen a j&aacute;t&eacute;kok, filmek &eacute;s egy&eacute;b VR alkalmaz&aacute;sok egyar&aacute;nt k&eacute;pesek profit&aacute;lni <strong>a HTC Vive &eacute;rz&eacute;kelőinek precizit&aacute;s&aacute;b&oacute;l</strong>. A headseten elhelyezett <strong>32 szenzornak &eacute;s k&eacute;t k&uuml;lső &eacute;rz&eacute;kelő egys&eacute;gnek</strong> k&ouml;sz&ouml;nhetően a HTC Vive nem csak a legerősebb, hanem <strong>a legprec&iacute;zebb VR eszk&ouml;z</strong> is egyben. Az &eacute;lm&eacute;nyt pedig a <strong>Vive kontrollerek</strong> is tov&aacute;bb n&ouml;velik: a csomagban tal&aacute;lhat&oacute;, <strong>egyenk&eacute;nt 24 mozg&aacute;s&eacute;rz&eacute;kelővel </strong>ell&aacute;tott ir&aacute;ny&iacute;t&oacute;k k&eacute;t fokozat&uacute;, haptikus (tapint&aacute;s alap&uacute;) visszajelz&eacute;seivel a lehető legoptim&aacute;lisabb kezel&eacute;si met&oacute;dussal eg&eacute;sz&iacute;ti ki a VR headset l&aacute;tv&aacute;ny&aacute;t.</span><br />
   &nbsp;
   <div style="text-align: center;">
   <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px">
   <tbody>
   <tr>
   <td><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://konzolokszervize.hu/Image/adr1ft.jpg" style="height:219px; width:390px" /></span></td>
   <td><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://konzolokszervize.hu/Image/ParanormalActivityVr.jpg" style="height:220px; width:390px" /></span></td>
   </tr>
   </tbody>
   </table>
   </div>
   <br />
   <span style="font-size:16px"><strong>A HTC Vive a legerősebb VR headset a piacon</strong>: a k&eacute;sz&iacute;tők c&eacute;lja az volt, hogy az eszk&ouml;z nyers erej&eacute;vel levegy&eacute;k a terhet a j&aacute;t&eacute;kos PC-j&eacute;ről / laptopj&aacute;r&oacute;l, &iacute;gy m&aacute;r k&ouml;zepesebb konfigur&aacute;ci&oacute;kkal meglepő dolgokat lehet elővar&aacute;zsolni a HTC eszk&ouml;z&eacute;vel. <strong>Ha a legcombosabb VR megold&aacute;st keresed, nem kell tov&aacute;bb keresned!</strong><br />
   <br />
   Felesleges is tov&aacute;bb ragozni: a HTC Vive messze meg&eacute;ri az &aacute;r&aacute;t, ugyanis <strong>mind erej&eacute;ben, mind &eacute;rz&eacute;kel&eacute;s&eacute;ben, mind t&aacute;mogatotts&aacute;g&aacute;ban a cs&uacute;csot k&eacute;pviseli</strong>!</span>"""
  "meta_description" => "A(z) HTC Vive olyan élményt biztosít a virtuális valóságban, hogy olyanról még csak álmodni sem mertél. Próbáld ki, azonnal magával ragad!"
  "description_dealer" => null
  "banner_text" => null
  "free_shipping" => "yes"
  "price" => "314690"
  "price_secondhand" => null
  "price_action" => "317990"
  "list_price" => null
  "price_dealer_net" => "356000"
  "currency_dealer" => "HUF"
  "price_dealer_brut" => null
  "price_dealer_5" => null
  "price_dealer_10" => null
  "price_secondhand_dealer" => null
  "currency_secondhand_dealer" => "HUF"
  "price_regular_customer" => null
  "weight" => null
  "visibility" => "visible"
  "status" => "orderable"
  "status_dealer" => "orderable"
  "secondhand" => "no"
  "secondhand_dealer" => "no"
  "action" => "yes"
  "action_expiry" => null
  "action_turn_off" => "0"
  "connected_digital_products" => null
  "connected_dlc" => null
  "items_belong" => ""
  "items_belong_bg" => ""
  "items_belong_prod" => "0"
  "newstuff" => "no"
  "date_newstuff_changed" => null
  "release_date" => "2016"
  "is_early_release" => "0"
  "gamer365_id" => null
  "publisher_url" => null
  "publisher" => "HTC"
  "distributor" => null
  "online" => null
  "platinum" => null
  "pegi" => "12"
  "guarantee" => "12honap"
  "cheat" => null
  "cheat_position" => null
  "runtime" => null
  "subtitle_type" => null
  "movie_style" => null
  "movie_release" => null
  "movie_original_title" => null
  "language" => null
  "subtitle" => null
  "prop1" => null
  "prop2" => null
  "prop3" => null
  "prop4" => null
  "prop5" => null
  "prop6" => null
  "prop7" => null
  "prop8" => null
  "banner_pos" => null
  "dealer_flag" => "both"
  "dealer_position" => null
  "position" => null
  "arrive_date" => null
  "rearrive_date" => null
  "child" => null
  "sex" => null
  "last_mod_date" => "2018-01-16 18:34:45"
  "last_price_mod_date" => "2016-09-22 17:08:55"
  "shipment_price" => "500"
  "offered_products" => null
  "embedvideo" => "<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qYfNzhLXYGc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>"
  "other_platform" => null
  "preorder_freeship" => "yes"
  "kinect_accessory" => "no"
  "move_accessory" => "no"
  "essentials" => "no"
  "3d_support" => "no"
  "xbox_downloadable_content" => "no"
  "psn_downloadable_content" => "no"
  "limited_edition" => "no"
  "classic_edition" => "no"
  "headset" => "no"
  "price_besz" => null
  "slug" => "pc/kiegeszitok/htc-vive"
  "keywords" => "VR, HTC Vive, Oculus Rift, Virtual Reality, Virtuális valóság, HTC Vive"
  "meta_keywords" => "VR, HTC Vive, Oculus Rift, Virtual Reality, Virtuális valóság, HTC Vive"
  "sysreq_min" => null
  "sysreq_rec" => """
   Grafikus kártya: NVIDIA GTX 970 / AMD 290 / ennek megfelő vagy erősebb
   Processzor: Intel i5-4590 / ennek megfelő vagy erősebb
   Memória: 8GB+ RAM
   Átvitel: HDMI 1.3 video kimenet
   Portok: két USB 3.0 port
   Rendszer: Windows 7 SP1 vagy újabb"""
  "pc_type" => null
  "slug_old" => null
  "slug_old2" => "pc/htc-vive"
  "mobil_description" => null
  "stock_count" => null
  "stock_count_temp_status" => null
  "raktar_mennyiseg" => null
  "raktar_mennyiseg_hasznalt" => null
  "valos_raktar" => "0"
  "valos_raktar_dealer" => "0"
  "box_1_show" => "yes"
  "box_1_content" => """
   HTC Vive VR headset
   HTC Vive fejhallgató
   két HTC Vive kontroller
   két külső érzékelő egység
   Link Box átalakító
   HDMi kábel
   USB kábelek
   tápkábelek"""
  "box_2_show" => "no"
  "box_2_content" => null
  "box_3_show" => "no"
  "box_3_content" => null
  "box_3_title" => null
  "box_3_validity_date" => null
  "store" => "0"
  "short_description" => null
  "bottom_box_show" => "no"
  "bottom_box_content" => "Grafikus k&aacute;rtya: NVIDIA GTX 970 / AMD 290 / ennek megfelő vagy erősebb Processzor: Intel i5-4590 / ennek megfelő vagy erősebb Mem&oacute;ria: 8GB+ RAM &Aacute;tvitel: HDMI 1.3 video kimenet Portok: k&eacute;t USB 3.0 port Rendszer: Windows 7 SP1 vagy &uacute;jabb"
  "bottom_box_title" => "AJÁNLOTT GÉPIGÉNY:"
  "is_synchronized" => "1"
  "is_synchronized2" => "1"
  "is_synchronized_inv" => "1"
  "is_synchronized_inv2" => "1"
  "update_date_price_is_synchronized2" => "2017-01-30 12:04:31"
  "update_date_status_is_synchronized2" => "2018-01-16 18:12:08"
  "check_quantity" => "no"
  "product_quantity" => null
  "out_of_stock_status" => "sold_out"
  "dependency_list" => null
  "procurement_days" => null
  "arukereso_url" => null
  "ipon_url" => ""
  "is_christmas" => "0"
  "is_exclusive_gift" => "0"
  "is_exclusive_edition" => "0"
 ]
 #original: array:151 [
  "id" => "15016"
  "name" => "HTC Vive"
  "cimsor" => "HTC Vive Vásárlás"
  "name_dealer" => "HTC Vive"
  "name_argep" => null
  "name_arukereso" => null
  "category_arukereso" => "Műszaki cikk > Okosóra, okos kiegészítő > HTC Okosóra, okos kiegészítő > HTC Vive Virtual Reality"
  "name_emag" => null
  "name_invoice" => "PC kiegészítő"
  "platform" => "pc"
  "manufacturer" => "0"
  "manufacturer_id" => "99HAHZ052-00"
  "manufacturer_id2" => ""
  "parent_product_id" => ""
  "is_esd" => "0"
  "is_esd_auto_price_update" => "0"
  "hrp_id" => null
  "muve_id" => null
  "atc_id" => null
  "type" => "other"
  "component" => null
  "style" => null
  "description" => """
   <div style="text-align: center;"><br />
   <img alt="" src="https://konzolokszervize.hu/Image/htc%20vive.png" style="height:400px; width:780px" /></div>
   <br />
   <span style="font-size:16px">A HTC &eacute;s a Valve k&ouml;z&ouml;sen sz&aacute;llnak be a VR headsetek verseny&eacute;be: &iacute;me a<strong> HTC Vive</strong>, a jelenlegi legerősebb VR eszk&ouml;z, mellyel&nbsp;<strong>a lehető leg&uuml;tősebb virtu&aacute;lis val&oacute;s&aacute;gban j&aacute;tsz&oacute;d&oacute; kalandokat &eacute;lheted &aacute;t</strong>!<br />
   <br />
   Legyen sz&oacute; a vil&aacute;gűr felfedez&eacute;s&eacute;ről, &eacute;szvesztő sebess&eacute;get dikt&aacute;l&oacute; versenyekről, virtu&aacute;lis filmekről vagy tengerm&eacute;lyi kalandokr&oacute;l, <strong>a HTC Vive mindenben a legjobbat ny&uacute;jtja</strong>: (a versenyt&aacute;rsak 16:9-es sztenderdje helyetti) 9:5-&ouml;s k&eacute;par&aacute;ny&aacute;val &eacute;s 110 fokos l&aacute;t&oacute;sz&ouml;g&eacute;vel a lehető legterm&eacute;szetesebb betekint&eacute;st ny&uacute;jtja a VR vil&aacute;gokba, 2160 x 1200-as felbont&aacute;s&aacute;val &eacute;s 90 Hertzes k&eacute;pfriss&iacute;t&eacute;s&eacute;vel <strong>a legjobb minős&eacute;gben k&eacute;pes megjelen&iacute;teni a lenyűg&ouml;ző k&eacute;pi vil&aacute;g&uacute;, r&eacute;szletesen kidolgozott VR-os j&aacute;t&eacute;kokat</strong>.</span><br />
   &nbsp;
   <div style="text-align: center;">
   <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px">
   <tbody>
   <tr>
   <td><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://konzolokszervize.hu/Image/TheGallery.jpg" style="height:219px; width:390px" /></span></td>
   <td><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://konzolokszervize.hu/Image/trials%20on%20taooine.jpg" style="height:219px; width:390px" /></span></td>
   </tr>
   </tbody>
   </table>
   </div>
   <br />
   <span style="font-size:16px">A HTC Vive a Valve-nek k&ouml;sz&ouml;nhetően a k&ouml;zkedvelt Steam szolg&aacute;ltat&aacute;ssal teljes m&eacute;rt&eacute;kben kompatibilis: a <strong>SteamVR</strong> tulajdonk&eacute;pp egy olyan virtu&aacute;lis k&ouml;rnyezet, melyben a j&oacute;l megszokott Steam kezelőfel&uuml;leted helyezheted a virtu&aacute;lis t&eacute;rbe, ill. a headset k&uuml;lsej&eacute;n tal&aacute;lhat&oacute; kamer&aacute;nak &eacute;s a kibőv&iacute;tett val&oacute;s&aacute;g (augmented reality) technol&oacute;gi&aacute;nak h&aacute;la <strong>ak&aacute;r saj&aacute;t szob&aacute;d l&aacute;tk&eacute;p&eacute;t is virtu&aacute;lis elemekkel bőv&iacute;theted ki</strong>. A <strong>m&aacute;r megl&eacute;vő &eacute;s rengeteg fejleszt&eacute;s alatt &aacute;ll&oacute; j&aacute;t&eacute;k</strong> k&ouml;z&uuml;l a legt&ouml;bb m&aacute;r k&ouml;zvetlen&uuml;l a Steam rendszeren kereszt&uuml;l is el&eacute;rhető lesz.</span><br />
   &nbsp;
   <div style="text-align: center;">
   <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px">
   <tbody>
   <tr>
   <td><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://konzolokszervize.hu/Image/eagle%20flight%202.png" style="height:219px; width:390px" /></span></td>
   <td><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://konzolokszervize.hu/Image/world%20of%20diving.jpg" style="height:220px; width:390px" /></span></td>
   </tr>
   </tbody>
   </table>
   </div>
   <br />
   <span style="font-size:16px">A Steam VR, &eacute;s term&eacute;szetesen a j&aacute;t&eacute;kok, filmek &eacute;s egy&eacute;b VR alkalmaz&aacute;sok egyar&aacute;nt k&eacute;pesek profit&aacute;lni <strong>a HTC Vive &eacute;rz&eacute;kelőinek precizit&aacute;s&aacute;b&oacute;l</strong>. A headseten elhelyezett <strong>32 szenzornak &eacute;s k&eacute;t k&uuml;lső &eacute;rz&eacute;kelő egys&eacute;gnek</strong> k&ouml;sz&ouml;nhetően a HTC Vive nem csak a legerősebb, hanem <strong>a legprec&iacute;zebb VR eszk&ouml;z</strong> is egyben. Az &eacute;lm&eacute;nyt pedig a <strong>Vive kontrollerek</strong> is tov&aacute;bb n&ouml;velik: a csomagban tal&aacute;lhat&oacute;, <strong>egyenk&eacute;nt 24 mozg&aacute;s&eacute;rz&eacute;kelővel </strong>ell&aacute;tott ir&aacute;ny&iacute;t&oacute;k k&eacute;t fokozat&uacute;, haptikus (tapint&aacute;s alap&uacute;) visszajelz&eacute;seivel a lehető legoptim&aacute;lisabb kezel&eacute;si met&oacute;dussal eg&eacute;sz&iacute;ti ki a VR headset l&aacute;tv&aacute;ny&aacute;t.</span><br />
   &nbsp;
   <div style="text-align: center;">
   <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px">
   <tbody>
   <tr>
   <td><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://konzolokszervize.hu/Image/adr1ft.jpg" style="height:219px; width:390px" /></span></td>
   <td><span style="font-size:16px"><img alt="" src="https://konzolokszervize.hu/Image/ParanormalActivityVr.jpg" style="height:220px; width:390px" /></span></td>
   </tr>
   </tbody>
   </table>
   </div>
   <br />
   <span style="font-size:16px"><strong>A HTC Vive a legerősebb VR headset a piacon</strong>: a k&eacute;sz&iacute;tők c&eacute;lja az volt, hogy az eszk&ouml;z nyers erej&eacute;vel levegy&eacute;k a terhet a j&aacute;t&eacute;kos PC-j&eacute;ről / laptopj&aacute;r&oacute;l, &iacute;gy m&aacute;r k&ouml;zepesebb konfigur&aacute;ci&oacute;kkal meglepő dolgokat lehet elővar&aacute;zsolni a HTC eszk&ouml;z&eacute;vel. <strong>Ha a legcombosabb VR megold&aacute;st keresed, nem kell tov&aacute;bb keresned!</strong><br />
   <br />
   Felesleges is tov&aacute;bb ragozni: a HTC Vive messze meg&eacute;ri az &aacute;r&aacute;t, ugyanis <strong>mind erej&eacute;ben, mind &eacute;rz&eacute;kel&eacute;s&eacute;ben, mind t&aacute;mogatotts&aacute;g&aacute;ban a cs&uacute;csot k&eacute;pviseli</strong>!</span>"""
  "meta_description" => "A(z) HTC Vive olyan élményt biztosít a virtuális valóságban, hogy olyanról még csak álmodni sem mertél. Próbáld ki, azonnal magával ragad!"
  "description_dealer" => null
  "banner_text" => null
  "free_shipping" => "yes"
  "price" => "314690"
  "price_secondhand" => null
  "price_action" => "317990"
  "list_price" => null
  "price_dealer_net" => "356000"
  "currency_dealer" => "HUF"
  "price_dealer_brut" => null
  "price_dealer_5" => null
  "price_dealer_10" => null
  "price_secondhand_dealer" => null
  "currency_secondhand_dealer" => "HUF"
  "price_regular_customer" => null
  "weight" => null
  "visibility" => "visible"
  "status" => "orderable"
  "status_dealer" => "orderable"
  "secondhand" => "no"
  "secondhand_dealer" => "no"
  "action" => "yes"
  "action_expiry" => null
  "action_turn_off" => "0"
  "connected_digital_products" => null
  "connected_dlc" => null
  "items_belong" => ""
  "items_belong_bg" => ""
  "items_belong_prod" => "0"
  "newstuff" => "no"
  "date_newstuff_changed" => null
  "release_date" => "2016-00-00"
  "is_early_release" => "0"
  "gamer365_id" => null
  "publisher_url" => null
  "publisher" => "HTC"
  "distributor" => null
  "online" => null
  "platinum" => null
  "pegi" => "12"
  "guarantee" => "12honap"
  "cheat" => null
  "cheat_position" => null
  "runtime" => null
  "subtitle_type" => null
  "movie_style" => null
  "movie_release" => null
  "movie_original_title" => null
  "language" => null
  "subtitle" => null
  "prop1" => null
  "prop2" => null
  "prop3" => null
  "prop4" => null
  "prop5" => null
  "prop6" => null
  "prop7" => null
  "prop8" => null
  "banner_pos" => null
  "dealer_flag" => "both"
  "dealer_position" => null
  "position" => null
  "arrive_date" => null
  "rearrive_date" => null
  "child" => null
  "sex" => null
  "last_mod_date" => "2018-01-16 18:34:45"
  "last_price_mod_date" => "2016-09-22 17:08:55"
  "shipment_price" => "500"
  "offered_products" => null
  "embedvideo" => "<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qYfNzhLXYGc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>"
  "other_platform" => null
  "preorder_freeship" => "yes"
  "kinect_accessory" => "no"
  "move_accessory" => "no"
  "essentials" => "no"
  "3d_support" => "no"
  "xbox_downloadable_content" => "no"
  "psn_downloadable_content" => "no"
  "limited_edition" => "no"
  "classic_edition" => "no"
  "headset" => "no"
  "price_besz" => null
  "slug" => "pc/kiegeszitok/htc-vive"
  "keywords" => "VR, HTC Vive, Oculus Rift, Virtual Reality, Virtuális valóság, HTC Vive"
  "meta_keywords" => "VR, HTC Vive, Oculus Rift, Virtual Reality, Virtuális valóság, HTC Vive"
  "sysreq_min" => null
  "sysreq_rec" => """
   Grafikus kártya: NVIDIA GTX 970 / AMD 290 / ennek megfelő vagy erősebb
   Processzor: Intel i5-4590 / ennek megfelő vagy erősebb
   Memória: 8GB+ RAM
   Átvitel: HDMI 1.3 video kimenet
   Portok: két USB 3.0 port
   Rendszer: Windows 7 SP1 vagy újabb"""
  "pc_type" => null
  "slug_old" => null
  "slug_old2" => "pc/htc-vive"
  "mobil_description" => null
  "stock_count" => null
  "stock_count_temp_status" => null
  "raktar_mennyiseg" => null
  "raktar_mennyiseg_hasznalt" => null
  "valos_raktar" => "0"
  "valos_raktar_dealer" => "0"
  "box_1_show" => "yes"
  "box_1_content" => """
   HTC Vive VR headset
   HTC Vive fejhallgató
   két HTC Vive kontroller
   két külső érzékelő egység
   Link Box átalakító
   HDMi kábel
   USB kábelek
   tápkábelek"""
  "box_2_show" => "no"
  "box_2_content" => null
  "box_3_show" => "no"
  "box_3_content" => null
  "box_3_title" => null
  "box_3_validity_date" => null
  "store" => "0"
  "short_description" => null
  "bottom_box_show" => "no"
  "bottom_box_content" => "Grafikus k&aacute;rtya: NVIDIA GTX 970 / AMD 290 / ennek megfelő vagy erősebb Processzor: Intel i5-4590 / ennek megfelő vagy erősebb Mem&oacute;ria: 8GB+ RAM &Aacute;tvitel: HDMI 1.3 video kimenet Portok: k&eacute;t USB 3.0 port Rendszer: Windows 7 SP1 vagy &uacute;jabb"
  "bottom_box_title" => "AJÁNLOTT GÉPIGÉNY:"
  "is_synchronized" => "1"
  "is_synchronized2" => "1"
  "is_synchronized_inv" => "1"
  "is_synchronized_inv2" => "1"
  "update_date_price_is_synchronized2" => "2017-01-30 12:04:31"
  "update_date_status_is_synchronized2" => "2018-01-16 18:12:08"
  "check_quantity" => "no"
  "product_quantity" => null
  "out_of_stock_status" => "sold_out"
  "dependency_list" => null
  "procurement_days" => null
  "arukereso_url" => null
  "ipon_url" => ""
  "is_christmas" => "0"
  "is_exclusive_gift" => "0"
  "is_exclusive_edition" => "0"
 ]
 #relations: []
 #hidden: []
 #visible: []
 #appends: []
 #fillable: []
 #guarded: array:1 [
  0 => "*"
 ]
 #dates: []
 #casts: []
 #touches: []
 #observables: []
 #with: []
 #morphClass: null
 +exists: true
}

HTC Vive

Korhatár 12+

Státusz Rendelhető

Jótállás 12 hónap


Bruttó ár: 314690Ft

Kosárba
Ingyenes szállítással

A csomag tartalma

- HTC Vive VR headset
- HTC Vive fejhallgató
- két HTC Vive kontroller
- két külső érzékelő egység
- Link Box átalakító
- HDMi kábel
- USB kábelek
- tápkábelekA HTC és a Valve közösen szállnak be a VR headsetek versenyébe: íme a HTC Vive, a jelenlegi legerősebb VR eszköz, mellyel a lehető legütősebb virtuális valóságban játszódó kalandokat élheted át!

Legyen szó a világűr felfedezéséről, észvesztő sebességet diktáló versenyekről, virtuális filmekről vagy tengermélyi kalandokról, a HTC Vive mindenben a legjobbat nyújtja: (a versenytársak 16:9-es sztenderdje helyetti) 9:5-ös képarányával és 110 fokos látószögével a lehető legtermészetesebb betekintést nyújtja a VR világokba, 2160 x 1200-as felbontásával és 90 Hertzes képfrissítésével a legjobb minőségben képes megjeleníteni a lenyűgöző képi világú, részletesen kidolgozott VR-os játékokat.

 

A HTC Vive a Valve-nek köszönhetően a közkedvelt Steam szolgáltatással teljes mértékben kompatibilis: a SteamVR tulajdonképp egy olyan virtuális környezet, melyben a jól megszokott Steam kezelőfelületed helyezheted a virtuális térbe, ill. a headset külsején található kamerának és a kibővített valóság (augmented reality) technológiának hála akár saját szobád látképét is virtuális elemekkel bővítheted ki. A már meglévő és rengeteg fejlesztés alatt álló játék közül a legtöbb már közvetlenül a Steam rendszeren keresztül is elérhető lesz.
 

A Steam VR, és természetesen a játékok, filmek és egyéb VR alkalmazások egyaránt képesek profitálni a HTC Vive érzékelőinek precizitásából. A headseten elhelyezett 32 szenzornak és két külső érzékelő egységnek köszönhetően a HTC Vive nem csak a legerősebb, hanem a legprecízebb VR eszköz is egyben. Az élményt pedig a Vive kontrollerek is tovább növelik: a csomagban található, egyenként 24 mozgásérzékelővel ellátott irányítók két fokozatú, haptikus (tapintás alapú) visszajelzéseivel a lehető legoptimálisabb kezelési metódussal egészíti ki a VR headset látványát.
 

A HTC Vive a legerősebb VR headset a piacon: a készítők célja az volt, hogy az eszköz nyers erejével levegyék a terhet a játékos PC-jéről / laptopjáról, így már közepesebb konfigurációkkal meglepő dolgokat lehet elővarázsolni a HTC eszközével. Ha a legcombosabb VR megoldást keresed, nem kell tovább keresned!

Felesleges is tovább ragozni: a HTC Vive messze megéri az árát, ugyanis mind erejében, mind érzékelésében, mind támogatottságában a csúcsot képviseli!

Ajánlott rendszerkövetelmények:

Grafikus kártya: NVIDIA GTX 970 / AMD 290 / ennek megfelő vagy erősebb
Processzor: Intel i5-4590 / ennek megfelő vagy erősebb
Memória: 8GB+ RAM
Átvitel: HDMI 1.3 video kimenet
Portok: két USB 3.0 port
Rendszer: Windows 7 SP1 vagy újabb